Що таке «Ріверм» для аквакультури?

«Ріверм» – універсальне рідке органічне добриво нового покоління, до складу якого входять біологічно активні речовини, живі мікроорганізми (азото- та фосфобактери), а також необхідні мікро- та макроелементи. Виробляється в Україні.

Це принципово новий підхід до взаємодії людини з довкіллям. За його допомоги зростає продуктивність та різноманіття природної кормової бази. За властивостями, «Ріверм» – це біологічно активний розчин, дія якого пов’язана з відновленням природного балансу у водному середовищі.

Використання «Ріверму» є безпечним для рослин, тварин та людей, оскільки у своїй структурі він не містить хімічних та синтетичних складників, патогенної мікрофлори, про що свідчать різні сертифікати.

На ринку присутній «Ріверм» для рослинництва, який не є ефективним для збільшення природної кормової бази водойми. «Ріверм» для аквакультури має оптимізовану формулу, спеціально розроблену для хімічного складу водного середовища та його мешканців.

Як формується природна кормова база водойми (схема роботи «Ріверму» для аквакультури)

До природних кормових об’єктів водойм належать: бактеріальне населення, вищі рослини, водорості та безхребетні.

Развитие природной кормовой базы водоема Ривермом для аквакультуры
Схема дії добрива для аквакультури «Ріверм»

На малюнку подано найпростіший трофічний ланцюг або ланцюг живлення, який може складатися з фітопланктону (знаходиться переважно в верхніх шарах водойми), зоопланктону (верхні шари та товщі води) завершується ланцюг рибою, котра в залежності від виду та вікової групи може фільтрувати ті чи інші кормові організми або підбирати їх з дна водойми (зообентос).

Потрапляючи до води, «Ріверм» починає взаємодіяти одразу з усіма рівнями трофічного ланцюга, а саме – поліпшує їх здатність споживати та засвоювати поживні сполуки, а також активізує метаболізм. Завдяки цьому природні кормові організми інтенсивно підрощуються та розмножуються, тим самим суттєво примножуючи свою чисельність та біомасу.

Як наслідок, у водоймі інтенсивно нарощується природна кормова база, що призводить до безпрецедентного збільшення лінійних розмірів, вагових показників та вгодованості риби, а також фактичної рибопродуктивності.

Ріверм для аквакультури доступний у тарі від 1 до 1000 літрів.

Переваги «Ріверму» перед іншими добривами із збільшення природної кормової бази:

Унікальність та відмінність «Ріверму» від традиційних органічних та мінеральних добрив полягає в тому, що нарівні з мікроелементами, він також насичений біологічно активними речовинами та мікроорганізмами.

Таким чином, «Ріверм»:

 • сприяє поліпшенню та нормалізації гідробіологічних та гідрохімічних показників водойми;
 • активізує та прискорює обмін речовин в усіх живих організмів ставку;
 • посилює темпи росту, продуктивність, виживаність гідробіонтів;
 • суттєво підвищує змогу фітопланктону, зоопланктону, зообентосу та риби отримувати поживні речовини з водного середовища;
 • вирівнює лінійні та масові показники росту рибопосадкового матеріалу (РПМ) та товарної риби;
 • порівняно зі звичайними добривами, внесення «Ріверму» є технологічно простішим, дешевшим та не потребує спеціального навчання персоналу.

Використання Ріверму дає:

1. Для природної кормової бази водойми:

 • активне збільшення біомаси та видового різноманіття бактеріо-, фіто-, зоопланктону та зообентосу;
 • зростання середньо сезонних показників біомаси**:

фітопланктону – у 2-4 рази;
зоопланктону – до 10 разів;
зообентосу – у 1,5-2 рази.

 • інтенсивний розвиток цінних у кормовому плані зелених  та евгленових водоростей, які в свою чергу витісняють синьо-зелені;
 • посилення дії Хлорели, сприяючи більш інтенсивному її розвитку.

** порівняно з нормативними показниками

2. Для риби:

 • «Ріверм» оптимізує використання природної кормової бази гідробіонтами;
 • розвиток відбувається більш інтенсивно, в т.ч. через збільшення забезпеченості елементами живлення усіх ланок трофічного ланцюга водойми;
 • забезпечує стабільний та швидкий ріст риби за лінійними та ваговими показниками;
 • підвищує рибопродуктивність водойми у 2-2,5 рази;
 • підвищує показник виживаності риби на першому році життя в середньому у 2 рази (з 30 до 60%).

3. Для власників рибоводних ставів:

 • економію на закупівлі та внесенні органічних та мінеральних добрив;
 • оптимізацію технологічних процесів під час вирощування риби;
 • економію на додатковій годівлі риби (підкормці) за різних ступенів інтенсифікації – до 60% (!);
 • ймовірне скорочення вегетаційного періоду (у деяких випадках було зафіксовано зменшення на третину до 74 днів);
 • значне зменшення собівартості вирощування риби за рахунок зменшення затрат на корм і традиційні добрива, що використовуються в рибоводстві.

Результати роботи «Ріверм» при вирощуванні риби (від личинки до товарної риби)

Вирощування цьоголітки у полікультурі

Початкові дані:

19.06.2015 внесена 3-х денна личинка коропу та рослиноїдних риб

Результат:

1.09.2015 проведений облов, показники:

 1. Вегетаційний період – 74 дні (!);
 2. Комбікорми не застосовувалися. Риба вирощувалася лише на природній кормовій базі водойми;
 3. Середня наважка коропу – 32г, білого амуру – 19г, товстолобиків – 11г.;
 4. Загальна рибопродуктивність – 1133 кг/га;
 5. Виживаність – 45%%.

Риба вирощувалася лише на природній кормовій базі водойми. Вегетаційний період становив 74 дні (!)

Вирощування товарної риби

Початкові дані:

01.04.2016 посаджений короп наважкою 25-80г з розрахунку 1000 шт./га;

Результат:

18.07.2016 контрольний облов, середня наважка 800г.

Облов у вересні 2016р. показав, що:

 1. Середня наважка коропу – 1000г;
 2. Рибопродуктивність ставу склала 1200 кг/га (без підкормки).

Риба вирощувалася у полікультурі, лише на природній кормовій базі водойми, без використання додаткових кормів (підкормки).

6 причин, завдяки яким варто працювати з Фішсервіс

 1. Ми є ексклюзивними дистриб’юторами «Ріверму» для аквакультури в Україні та за її межами;
 2. Купуючи у нас, ви на 100% захищені від підробки;
 3. Перед внесенням, наші співробітники докладно вивчають параметри вашої водойми (площа, ґрунт, водообмін тощо) та аналізують рибогосподарські показники (видовий склад, щільність посадки і т.д.) На основі одержаної інформації, наші фахівці визначають оптимальну дозу «Ріверму» для конкретного водоймища;
 4. Виходячи з індивідуальних особливостей водного об’єкту, ми розробимо рекомендації по дозі «Ріверму» та внесенню, для того щоб добриво подіяло якнайефективніше;
 5. Надамо дистанційну підтримку, навчимо ваших працівників, за необхідності – виїдемо на об’єкт;
 6. Ми постійно працюємо над поліпшенням сервісу та якості продукції!

Наукові дослідження

Звіти НАН України, НУБіП України, Інституту рибного господарства, низки господарств з рибництва в Україні та власний унікальний досвід, підтверджують отримання стабільно високих результатів в аквакультурі за допомогою унікального біофізичного препарату «Ріверм».

Застосовуючи у різні методи збільшення природної кормової бази водойми, можна сказати, що на сьогодні безсумнівним лідером за всіма показниками в прісноводній аквакультурі є біофізичне добриво «Ріверм».

Наші фахівці нададуть чіткі рекомендації щодо застосування «Ріверму», вирощування риби, а також розроблять комплекс заходів, для забезпечення високих показників у збільшенні природної кормової бази, що в підсумку гарантує отримання здорової та екологічно чистої рибної продукції.

«Ріверм» у рибництві:

Юрій

+38 (067) 659-29-16

Докладніше про «Ріверм» можна прочитати у наведеній нижче презентації.

РИВЕРМ - инновационное удобрение для аквакультуры 2019